Regenisis Touch

REGENESIS = “OPNIEUW GEBOREN WORDEN”.


In de vorige eeuw was Robert Rasmusson de eerste die op de universiteit van Santa Cruz in California les gaf aan artsen, verpleegsters en gezondheidswerkers in Energy Healing.

Robert Rasmusson toonde aan, dat je met zijn energetische methode “Regenisis Touch” healing, het celgeheugen van zowel mens als dier weer kan activeren zodat het zich de oorspronkelijke perfectie herinnert waardoor het helingsproces extra kan worden geactiveerd. Dit gebeurt door het opwekken van de zgn “Blue Dot Energy”. Bue Dot Energy is een energie die we allemaal in ons hebben. Het is onze oer-energie; onze levens-energie. Iedereen wordt met deze energie geboren! De Blue Dot Energy is namelijk een energie die bij elk mens en dier in wording, in elke lichaamscel, in sterke mate aanwezig is tot het moment dat alle lichaamsfuncties voltooid zijn. Dit is bij mensen doorgaans tot en met 6 maanden na de geboorte. Hierna gaat deze Blue Dot Energy in ruste maar verdwijnt nooit!

Het bestaan van de Blue Dot Energy is wetenschappelijk aangetoond.

Door deze Blue Dot energie opnieuw te activeren, kan het lichaam van veel klachten herstellen. Dit herstel gebeurt op celniveau.

Energetische Therapie op basis van de Regenisis Touch methodiek kan veel uiteenlopende klachten behandelen zowel op fysiek- als op sociaalemotioneel vlak.
Bijvoorbeeld rug- en/of nekklachten, hoofdpijn, slapeloosheid, vermoeidheid, maag-en darmklachten, gewrichtsklachten etc, etc. (zie klachten)


Regenisis Touch healig gaat op zoek naar de bron van de klachten en zorgt dáár voor herstel. Hierbij is de wervelkolom het uitgangspunt. Begrijpelijk omdat dit een belangrijk deel uitmaakt van het centraal zenuwstelsel.

Elk lichaam heeft het vermogen om zichzelf te herstellen en te corrigeren. Door energie te geven aan het lichaam wordt dit vermogen op gang gebracht en vergroot. Het deblokkeren van onze chakra’s speelt ook hierin een belangrijke rol

De methodieken van Rasmusson zijn opgezet met een duidelijk doel: het snel en effectief oplossen van ziekten en problemen.